Regulamin Ligi

Formularz zgłoszeniowy* (klik)

* Uwaga w lidze weźmie udział 24 zawodników. Pierwszych 15 zgłoszonych zawodników ma start gwarantowany. W przypadku większej ilości chętnych (powyżej 24 os.) rozegramy kwalifikacje o pozostałe 9 miejsc.

Szukaj informacji na Facebook

Regulamin Dolnośląskiej Ligi Kartingowej

 Zawody Dolnośląskiej Ligi Kartingowej (DLK) są rozgrywane na halowym torze kartingowym Wrocław Racing Center przy ul. Buforowej 2. DLK są to zawody dla amatorów, miłośników i fanów kartingu na Dolnym Śląsku. Wyścigi II Sezonu będą rozgrywane w okresie marzec-maj 2014 w różnych formach. Organizatorem zawodów jest tor Wrocław Racing Center.

 Zapisy:

Aby wystartować w lidze należy spełnić poniższe warunki:

 • być osobą pełnoletnią (osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna);
 • być klientem Wrocław Racing Center tzn. wypełnić formularz rejestracyjny, przejść szkolenie, znać znaczenie flag sygnalizacyjnych oraz pozostałych zasad bezpieczeństwa na torze;
 • zapisać się poprzez formularz znajdujący się na stronie (klik);
 • opłacić wpisowe;

Przebieg zawodów:

DLK będzie składać się z 6 punktowanych rund. O zwycięstwie II Sezonie ligi decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych rundach. Formę zawodów, kierunek jazdy oraz czas trwania i ilość poszczególnych przejazdów ustala organizator przed każda poszczególną rundą.

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w poszczególnych kategoriach: Junior (do 60kg), Senior (80kg), Max (powyżej 80kg), Woman.

Szczegółowa rozpiska godzinowa:

I Sezon DLK będzie rozgrywany w poniedziałki o godz. 20:30 (począwszy od 17.03.2014)

19:45 I – sesja treningowa – 29zł/10min (z udziałem pozostałych klientów toru);

20:00 II – sesja treningowa – 29zł/10min (z udziałem pozostałych klientów toru);

20:15 III – sesja treningowa – 29zł/10min (z udziałem pozostałych klientów toru);

20:30 – odprawa/losowanie gr. kwalifikacyjnych/przedstawienie planu zawodów;

20:40 – I sesja kwalifikacyjna Q1 gr.A;

20:50 – I sesja kwalifikacyjna Q1 gr.B;

21:00 – II sesja kwalifikacyjna Q2 gr.A;

21:20 – II sesja kwalifikacyjna Q2 gr.B;

21:45 – Finał B – 16 okrążeń;

22:00 – Finał A – 16 okrążeń;

22:30 – Ogłoszenie wyników / MVP

* organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia/godziny/formy zawodów po wcześniejszych ustaleniach z uczestnikami.

Opłaty:

Opłata za rundę – 100 zł – płatne w dniu zawodów;
Opłata za sezon (6 rund) – 500 zł – płatne do 17.03.2014;

Regulamin i kary:

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z ogólnym regulaminem toru Wrocław Racing Center oraz regulaminem DLK. Szczegóły dotyczące samych rund będą objaśniane każdorazowo na odprawie przed zawodami. Kary nakłada sędzia główny wyznaczony przez organizatora. Decyzje sędziego głównego są nieodwołalne i ostateczne.

Rodzaje kar:

– upomnienie

– nałożenie kary czasowej (5-60 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do sesji kwalifikacyjnej bądź przejazdu w wyścigu;

– całkowite wykluczenie zawodnika z zawodów – dyskwalifikacja.

Flagi

NIEBIESKA – pokazywana zawodnikom dublowanym w celu przepuszczenia liderów wyścigu podczas finału. Flaga koloru niebieskiego nie obowiązuje podczas kwalifikacji.

ŻÓŁTA (OKRES NEUTRALIZACJI) – wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź niebezpieczeństwo na torze. Pokazywana podczas kwalifikacji nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu zgaszenia świateł ostrzegawczych. Sygnalizowana podczas wyścigu powoduje okres neutralizacji, który pociąga za sobą zakaz wyprzedzania, zachowanie ostrożności i utworzenie ponownie szyku za liderem.

CZERWONA – podczas kwalifikacji nakazuje zatrzymanie gokarta w miejscu sygnalizowanym przez sędziego. Zatrzymując się w wyznaczonym miejscu nie wolno opuszczać gokartów z wyjątkiem, gdy sędzia wyda taką decyzję.

CZARNA – zjazd do parku maszyn lub wykluczenie zawodnika z wyścigu.

SZACHOWNICA – pokazywana na linii start/meta oznacza koniec kwalifikacji bądź wyścigu.

Zasady, wykroczenia i kary

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym regulaminem pod rygorem nałożenia przez sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu.

2. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru bądź sędziego, cały czas pozostając w gokarcie.

3. Tor jazdy: zawodnik poprzedzający ma prawo wyboru optymalnego toru jazdy i zmiany tego toru jeden raz przed zakrętem jak również zamykania tzw. „drzwi”, czyli blokowania rywala jadącego z tyłu poprzez zejście do wewnętrznej zakrętu. Zamykanie „drzwi” może odbywać się przy wejściu w zakręt do momentu kiedy gokart atakujący z tyłu znajduje się poniżej 1/2 swojej długości w stosunku do karta broniącego swojej pozycji. Od połowy długości każdy z zawodników musi zachować swój tor jazdy po stronie, na której aktualnie się znajduje.

4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania: ewidentne wypchnięcie z toru jazdy w tył zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. Kary od 5sek.-60sek. – do decyzji sędziów.

W każdej pozostałej sytuacji, w której zawodnik dopuści się cięższych przewinień otrzymuje dyskwalifikację w rozgrywanym wyścigu w postaci otrzymania czarnej flagi.

5. Podczas okresu żółtej flagi, zawodnik będący aktualnie na pierwszej pozycji ma za zadanie znacznie obniżyć swoją prędkość tak, aby w możliwie najkrótszym czasie pozostali zawodnicy mogli utworzyć szyk do ponownego wznowienia wyścigu. Za rażące naruszenie tego przepisu i bezcelowe wydłużanie okresu neutralizacji lider otrzyma ostrzeżenie i doliczenie dodatkowych 5 sekund do całkowitego pokonanego przez niego dystansu, za ponowne naruszenie tego przepisu w tym samym wyścigu nakładana będzie kara w postaci wywieszenia czarnej flagi.

6. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w gokarcie przed rozpoczęciem wyścigu, zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z zawodów lub zostaje usunięty z toru, gdy awaria karta jest na tyle poważna, iż stwarza realne zagrożenie dla pozostałych zawodników (nakaz zjazdu do boksu zasygnalizowany przez sędziego czarną flagą).

7. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów:

– jazda zygzakiem;

– celowe uderzanie i popychanie;

– gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia;

– blokowanie rywali podczas dublowania;

– zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas jazdy do momentu zatrzymania gokarta w wyznaczonym regulaminowo lub wskazanym przez sędziego miejscu.

– wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania jazdy bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru.

– wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu uniemożliwienie udziału w zawodach rywalom;

Pit-stop:

Każdy zawodnik ma obowiązek zjechać do pit-stopu (PS) w czasie trwania finału. Zjazd do PS musi być wykonany max do 14 okrążenia.

Procedura zajazdu do pit-stopu:

1. po wyjściu z przedostatniego zakrętu (zakręt prawy 180) zjechać do prawej krawędzi toru;

2. podnieść rękę – sygnalizując zjazd do PS;

3. zredukować prędkość (bezpieczny wjazd do PS);

4. zatrzymać się w wyznaczonym polu nr 1;

5. nacisnąć włącznik świateł/timer (światło czerwone świeci się 18 sek.)

6. podjechać i zatrzymać się w wyznaczonym polu nr 2;

7. wyjechać z PS po zgaśnięciu czerwonego światła;

8. zachować bezpieczeństwo przy wyjeździe z PS.

Uwaga! Zawodnicy będący na torze mają pierwszeństwo przejazdu.

Nad wjazdem do PS zjadają się dwie czerwone lampy, które informują o możliwości wjazdu do PS.

W PS mogą jednocześnie przebywać 2 gokarty (po lewej i prawej linii PS). Świecąca na czerwono lewa lampa informuję, że lewa linia PS jest zajęta. W przypadku gdy zawodnik zjeżdża do PS w momencie, kiedy inny gokart jest w trakcie odbywania PS, musi zatrzymać się w polu nr 1 i oczekiwać na wyjazd z PS zawodnika poprzedzającego (opuszczenie pola nr 2) rozpoczynając procedurę PS od pkt 5-8.

Kary Pit-stop

 • niewykonanie obowiązkowego PS – dyskwalifikacja;

 • niewykonanie procedury zjazdowej pkt 1-3 po 5 sek.;

 • przejazd przez PS bez próby wykonania procedury pkt 4-7 – dyskwalifikacja;

 • niezatrzymanie lub nieprawidłowe zatrzymanie w wyznaczonym polu – 5 sek.;

 • wyjazd z PS przed zgaśnięciem czerwonego światła – 10 sek.;

 • uderzenie w gokart stojący w polu nr 1 – 15 sek.;

 • spowodowanie zagrożenia przy wjeździe/wyjeździe z PS – od 10-30 sek;

 • spowodowanie kolizji przy wjeździe/wyjeździe – 30sek.-60sek. lub dyskwalifikacja;

 • pozostałe kary do decyzji sędziów.